14 เมษายน, 2020
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid – 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 11.20 น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ […]
7 เมษายน, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 3 เมษายน 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 3 เมษายน 2563
7 เมษายน, 2020
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 5)
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 5)
2 เมษายน, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563
2 เมษายน, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563
31 มีนาคม, 2020
รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบช.น. และ ผช.เลขานุการผู้ว่าราชการ กทม. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid – 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 16.20 น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งป […]
31 มีนาคม, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 28 มีนาคม 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 28 มีนาคม 2563
30 มีนาคม, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563
28 มีนาคม, 2020
กทพ. ร่วมกับ ตร. กทม. และ สธ. ตั้งจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid – 19 ตาม พรก.ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ. ) กระทรวงคมนาคม ให้ความร่วมมือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร […]
27 มีนาคม, 2020
แนวทางการให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)
แนวทางการให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)
27 มีนาคม, 2020
การดำเนินการประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563
การดำเนินการประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม, 2020
กรมทางหลวงชนบทคัดกรองคนเข้าสำนักงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
กรมทางหลวงชนบทคัดกรองคนเข้าสำนักงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส