25 กุมภาพันธ์, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบป้ายกำหนดความเร็ว (Matrix Sign) แบบ Full Color ทางพิเศษบูรพาวิถี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วั […]
24 กุมภาพันธ์, 2021
การจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ.ประจำปี ๒๕๖๓ ตามกรอบการรายงาน GRI Standards
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหั […]
8 กุมภาพันธ์, 2021
การจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๓ ตามกรอบการรายงาน GRI Standards
 
14 พฤศจิกายน, 2016
กทพ. ได้รับเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี ๒๕๕๙
วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่ […]