08/05/2024
🌟 สพธอ. จัดงาน “DGT 2024 (Digital Governance Thailand 2024)” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 🌐
🚩 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) จัดงาน “DGT 2024 (Digital Governance Thailand […]