25/05/2017
กทพ. จับมือ กลุ่มเซ็นทรัลให้บริการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษบัตร Easy Pass ผ่านบริการ CenPay (เซ็นเพย์)
กทพ. จับมือ กลุ่มเซ็นทรัลให้บริการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษบัตร Easy Pass ผ่านบริการ CenPay (เซ็น […]