15/03/2017
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสัญจร “EXAT Road Show” ในงาน “งานท่องไทย ท่องโลก ครั้งที่ ๑๗”
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน “งานท่องไทย ท่ […]