22/08/2017
กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ “กทพ. องค์กรโปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม”
ในวันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิ […]