10 สิงหาคม, 2018
กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันนี้ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่ […]