6 กุมภาพันธ์, 2017
กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
วันนี้ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( […]