31/05/2018
กทพ. ได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจประเมินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 อย่างต่อเนื่อง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้รับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของ […]
25/08/2017
กทพ. รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี ๒๕๖๐
วันนี้ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์ฝึกกู้ภัยทางพิเศษ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) […]
21/08/2017
กทพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ฝึกอบรมกู้ภัย ศูนย์ควบคุมทางพิเศ […]