02/11/2023
🛣 กทพ. ร่วมเสวนา “โอกาสของไทยในการเป็นศูนย์กลางคมนาคมแห่งภูมิภาคเชื่อมไทยเชื่อมโลก” ในงานสัมมนาโดยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย 🚗
🚩 กทพ. ร่วมเสวนา “โอกาสของไทยในการเป็นศูนย์กลางคมนาคมแห่งภูมิภาคเชื่อมไทยเชื่อมโลก” ในงานสัมมนาโดยมู […]