24/05/2016
คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Japan Expressway International จำกัด (JEXWAY) เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการ กทพ. และเข้ามาศึกษาวิจัยในด้านการบำรุงรักษาทางพิเศษ
คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Japan Expressway International จำกัด (JEXWAY) เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการ […]