28 กุมภาพันธ์, 2019
กทพ. จัดโปรฯ ใช้บัตร Easy Pass หรือ M – Pass ผ่านด่านฯ บางขุนเทียน ทั้งขาเข้าและขาออก ลดทันที 5 บาท/เที่ยว เริ่ม 25 กุมภาพันธ์ ถึง 26 มีนาคม 2562
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๑ ดร.สุช […]
31 ตุลาคม, 2016
กทพ. แจ้งปิดช่อง Easy Pass ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับ M-Pass หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป
กทพ. แจ้งปิดช่อง Easy Pass ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับ M- […]
31 ตุลาคม, 2016
กทพ. แจ้งผลการเปิดใช้งานระบบร่วมกันระหว่างบัตร Easy Pass และ บัตร M-Pass สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กทพ. แจ้งผลการเปิดใช้งานระบบร่วมกันระหว่างบัตร Easy Pass และ บัตร M-Pass สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่าง […]