11 มกราคม, 2019
ประกาศ กทพ. เรื่อง การสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึง ส่วนดี) ภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด
ด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเ […]
8 กุมภาพันธ์, 2017
กรมทางหลวงจะจัดประชุมสัมมนาประเมินความสนใจของภาคเอกชนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี และสายบางปะอิน-นครราชสีมา
กรมทางหลวงจะดำเนินการจัดประชุมประชุมสัมมนา เพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) แนวทางก […]