21/08/2023
🔴 กทพ. เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฯ โครงการประเมินความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 🔴
📣 🛣️ กทพ. เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฯ โครงการประเมินความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ในการพัฒนาพื้นท […]
23/06/2023
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางในเขตทางพิเศษบริเวณบางโปรง และโครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางในเขตทางพิเศษ และ Park and Ride บริเวณข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
📣 🛣️ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง […]
08/06/2023
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางในเขตทางพิเศษพื้นที่บริเวณบางโปรงและบริหารจัดการที่พักริมทางในเขตทางพิเศษ และ Park and Ride บริเวณข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11/01/2019
ประกาศ กทพ. เรื่อง การสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึง ส่วนดี) ภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด
ด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเ […]
08/02/2017
กรมทางหลวงจะจัดประชุมสัมมนาประเมินความสนใจของภาคเอกชนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี และสายบางปะอิน-นครราชสีมา
กรมทางหลวงจะดำเนินการจัดประชุมประชุมสัมมนา เพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) แนวทางก […]