27/01/2016
กทพ. แนะนำการใช้บัตร Easy Pass กรณีไม้กั้นไม่เปิด
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) […]