8 กันยายน, 2017
กทพ. จัดกิจกรรม “Voice of Special” เพราะคุณคือคนพิเศษ บนทางพิเศษ
นายปัญญาฯ เปิดเผยว่า “กิจกรรม Voice of Special เพราะคุณคือคนพิเศษบนทางพิเศษในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพ […]