03/05/2019
กทพ. จัดกิจกรรม “Young EXAT Futsal Cup”
กทพ. จัดกิจกรรม “Young EXAT Futsal Cup” เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไท […]
28/04/2016
กทพ. จัดกิจกรรม “Young EXAT Futsal Cup”
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมจัดกิจกรรม โครงการ […]