06/02/2017
กทพ. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช.
วันนี้ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและป […]