📢 กทพ. ดำเนินการทดลองแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด 🚙 🚙 🚙 บริเวณทางลงถนนสุขุมวิท (เพลินจิตฝั่งเหนือ) ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 ⚠️ 🚧

📢 กทพ. ดำเนินการทดลองแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด 🚙 🚙 🚙 บริเวณทางลงถนนสุขุมวิท (เพลินจิตฝั่งเหนือ) 🚧 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 ⚠️ 🚧

🚧  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการทดลองแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด 🚙 🚙 🚙 บริเวณทางลงถนนสุขุมวิท (เพลินจิตฝั่งเหนือ) ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 เวลา 07.45 – 08.00 น. โดยทำการ เปิด Lane Control Sign ของ กทพ. โดยให้เลี้ยวซ้ายไปแยกนานา 2 ช่อง เลี้ยวขวาไปเพลินจิต 1 ช่อง ผ่านป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) บริเวณทางลงถนนสุขุมวิท (เพลินจิตฝั่งเหนือ) และบริเวณใกล้เคียง

📝 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) 📞 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.