ยกเลิกประกาศประกวดราคาการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ คัน

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๒๔/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันพุธ, 03 มีนาคม 2564

Comments are closed.