การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๗ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๘/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564

แชร์

Comments are closed.