การซื้อ อุปกรณ์ดับเพลิงแรงดันสูงพร้อมถังบรรจุน้ำสำเร็จรูปติดตั้งกระบะท้ายและชุดไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด

วันที่ประกาศ : วันพุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 17 มีนาคม 2564

Comments are closed.