การซื้อโพลีเมอร์เฟรมใช้กับ TREADLE จำนวน ๑๐๐ อัน

เลขที่ กจด.ปซ.๑/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔


แชร์

Comments are closed.