🛣 กทพ. ให้การต้อนรับรองปลัด และที่ปรึกษาฯ กระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ ✨

🛣 กทพ. ให้การต้อนรับรองปลัด และที่ปรึกษาฯ กระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ 🌟

📅 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) ชั้น 22 ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🏢

⭐ ในการนี้ นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เป็นผู้แทน กทพ. ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นายจุมพล มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ และนายอุทัย วังชัยศรี หัวหน้าแผนกสื่อสาร 1 เป็นวิทยากรให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments