📚 กทพ. เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 🏭

🛣 กทพ. เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 🏭

​🗓️ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหารและพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จำนวนประมาณ 30 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม ⚙️🗜⚗️ ณ บริษัท AI Robotics Ventures บริษัทในเครือของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 📚แนวทางในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Innovation for better drive and better life)” โดยมี นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร เป็นผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและวิทยากรจากบริษัทฯ ที่ได้นำเสนอข้อมูลด้านนวัตกรรมซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของ กทพ. ได้ในอนาคต 🔆

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.