🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เข้าเยี่ยมชม ⛺พิพิธภัณฑ์ และ 🏢 ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ กทพ. 🚦

  🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เข้าเยี่ยมชม ⛺ พิพิธภัณฑ์ และ 🏢 ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ กทพ. 🚦

🗓️ เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เวลา 9.00 น. ผู้บริหารระดับสูงของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นำโดย นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นางสาววิภาดา เกษมสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ นางอรนุช ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และนางสาวศิริมา ชวนอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย นำโดย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานอนุกรรมการ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย นายชนินทร์ แก่นหิรัญ กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และกรรมการการบินพลเรือน นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการบริหารกิจการกอง 5 การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นางสาวเบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสงขลา นายชุมพล บุญประเวศ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายประพฤติ เติบโต นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ กทพ. บริเวณชั้น 1 และศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center : ETM) บริเวณ ชั้น 22 และต่อมาในเวลา 11.00 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันดังกล่าว 🌟

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.