🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท Metropolitan Expressway จำกัด (MEX) 🚗

🎊 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท Metropolitan Expressway จำกัด (MEX) 🎋🌟

🗓️ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารจากบริษัท Metropolitan Expressway จำกัด (MEX) นำโดย Dr. Soichiro Kako ตำแหน่ง Executive Officer และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2701 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

🚩โดยมี นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นประธานให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา นายชาญเวทย์ หริพ่าย ผู้อำนวยการกองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และนายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

✅ จากนั้นคณะผู้บริหารจากบริษัท MEX ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center: ETM Center) โดยมีนายอุทัย วังชัยศรี หัวหน้าแผนกสื่อสาร 1 กองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูล 🌟

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.