กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหาร HEX ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหาร HEX ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

📅 วันนี้ (12 กรกฎาคม 2566) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2701 ชั้น 27 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ Hanshin Expressway Company Limited (HEX) จำนวน 6 คน ประกอบด้วย Mr. Koichi Yoshida President, Dr. Hidesadan Kanaji Executive Officer, Mr. Motohiko Nishibayashi Senior Executive Expert, Engineering Department, Dr. Yoriko Kawakami Director, International Business and Cooperation Office, Engineering Department และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารของ กทพ. 🌟โดยมี นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นประธานให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) นางระวีวรรณ อัศดาชาตรีกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับ 💥

🎯 ในการนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ HEX ยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้บริหารของ กทพ. โดยมี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย ⭐️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.