🎋 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท HEX ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2567 🎉

🎊 🎋 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท HEX ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2567  🎉

🗓️ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2401 ชั้น 24 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ Hanshin Expressway Company Limited (HEX) จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
– Mr. MASAKAZU KAWASAKI Transportation Technology Group
– Mr. KENJI KAWASUMI Kobe Construction Department
– Miss MEGUMI KATAMAYA International Business and Cooperation Office Engineering
– Mr. SHUICHIRO TATSUYAMA Osaka Construction Department, Facility Section
– Miss SAKURA KUMAI Toll Collection Management Group, Business and Operation Department
ได้เข้ามาศึกษาดูงานที่ กทพ. ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการตามกรอบ MOU ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท HEX ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2567 โดยมี นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน เป็นประธานให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหารนางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ HEX  ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center : ETM) และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อีกด้วย ⛳️

ทั้งนี้ ภายในวันที่ 23 – 26 มกราคม 2567 คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท HEX ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ กทพ. ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

🗓️  วันที่ 23 มกราคม 2567

มีการบรรยายในภาพรวมองค์กรและโครงการต่าง ๆ ของ กทพ. (Overview of EXAT) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการบริหารจัดการจราจรบนทางพิเศษ และการเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center: ETM Center) รวมทั้งได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ กทพ. โดยได้รับความอนุเคราะห์บรรยายจากฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายควบคุมจราจร และฝ่ายบริหารทั่วไป

🗓️  วันที่ 24 มกราคม 2567

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อระบบเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Toll Collection System: ETC) การบริหารข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทางและการเยี่ยมชมห้องบริหารข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทาง (Toll Monitoring Room) และการบำรุงรักษาทางพิเศษของ กทพ. (Expressway Maintenance of EXAT) โดยได้รับความอนุเคราะห์บรรยายจากกองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง และฝ่ายบำรุงรักษา

🗓️  วันที่ 25 มกราคม 2567

ทางกทพ. ได้บรรยายเรื่องการก่อสร้างทางพิเศษของ กทพ. (Expressway Construction of EXAT) และการเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสะพานทางพิเศษ พระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ก่อสร้างสัญญาที่ 3 และสัญญาที่ 4 โดยได้รับความอนุเคราะห์บรรยายจากฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ

🗓️  วันที่ 26 มกราคม 2567

คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท HEX ได้นำเสนอข้อมูลสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก กวพ. ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากนั้น คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท HEX ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ Rest Area ประชาชื่น และร่วมทำกิจกรรม Cultural Tour กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก กวพ. ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมไทย รวมทั้งทำกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพนักงาน กทพ. กับคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท HEX

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.