กทพ. ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กทพ. ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

📅 วันนี้ (11 กรกฎาคม 2566) เวลา 9.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห และอาจารย์ ฐิตินันท์ ผลสุข อาจารย์ที่ปรึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ จำนวน 90 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารระบบจราจรที่ปลอดภัยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 🌟

🎯 ในการนี้ นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการทางพิเศษแห่ง ประเทศไทย (กทพ.) กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ ณ หอประชุม 0101 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 📍โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ นายอุทัย วังชัยศรี หัวหน้าแผนกสื่อสาร 1 กองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายควบคุมการจราจรเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และนำคณะศึกษาดูงานฯ เยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) บริเวณชั้น 22 และต่อมาคณะศึกษาดูงานฯ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT Museum) บริเวณชั้น 1 โดยมี นายวุฒิไกร นภามาศ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และนำเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าว ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.