🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🚗

🎊 กทพ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🎋🌟

🗓️ เมื่อวานนี้ (28 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 9 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

📌 ในการนี้ นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทน กทพ. กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 0303 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

📍 ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู้บริหาร กทพ. เป็นวิทยากรร่วมบรรยายดังนี้

💁‍♂️ นายอุทัย วังชัยศรี หัวหน้าแผนกสื่อสาร 1 กองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายควบคุมการจราจร บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการระบบจราจรบนทางพิเศษ

💁‍♂️ นายศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร บรรยายเรื่องระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System: ITS)

💥 จากนั้น นำเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.