ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

18/01/2024

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างเหล็กหลังคาคลุมตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี่ ๑ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพชรบุรี ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 13
02/01/2024

การซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๓๐ KVA จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 36
22/11/2023

การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera จำนวน ๔๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 42
19/10/2023

การซื้อระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ Post Views: 45
16/10/2023

การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)

ประกาศวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ Post Views: 26
16/10/2023

การซื้อระบบพิสูจน์ตัวตน (Radius) จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ Post Views: 40
15/09/2023

การจ้างซ่อมแซมด่านชั่งน้ำหนัก จำนวน ๘ ด่าน

ประกาศวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ Post Views: 52
12/09/2023

จ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาอาคารศูนย์ทดสอบทางวิศวกรรมทางพิเศษ

ประกาศวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ Post Views: 56
07/09/2023

การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ Post Views: 40
06/09/2023

การจ้างงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ (ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านฯ สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ Post Views: 62