มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

19/09/2023

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.9/66

เลขที่ กจด.ข.9/66 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2566 Post Views: 203
29/08/2023

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.8/66

เลขที่ กจด.ข.8/66 ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 Post Views: 147
10/08/2023

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.7/66 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

เลขที่ ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.7/66 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 10 […]
27/07/2023

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.8/66

เลขที่:กจด.ข.8/66       ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 Post Views: 217
11/07/2023

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.7/66

เลขที่ กจด.ข.7/66   ประกาศ ณ วันที่  11 กรกฎาคม 2566 Post Views: 365
12/06/2023

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.6/66

เลขที่ กจด.ข.6/66            ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 Post Views: 163
12/05/2023

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.6/66

เลขที่ กจด.ข.6/66  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 Post Views: 417
28/04/2023

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.5/66

เลขที่ กจด.ข.5/66   ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566   Post Views: 181
24/03/2023

ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข. ๕/๖๖

ประกาศวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖ เลขที่ กจด.ข.๕/๖๖ Post Views: 287
21/02/2023

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.4/66

เลขที่: กจด.ข.4/66   ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 Post Views: 189