มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

13/02/2024

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.1/67

เลขที่ กจด.ข.1/67 ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 Post Views: 45
09/02/2024

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.2/67

เลขที่ กจด.ข.2/67 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 Post Views: 51
11/01/2024

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.9/66

เลขที่ กจด.ข.9/66 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม Post Views: 152
10/01/2024

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ กจด.ข.2/67 เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

เลขที่ กจด.ข.2/67 วันที่เริ่มต้น 10 มกราคม 2567 วันที่สิ้นสุด 23 มกราคม 2567 Post Views: 460
10/01/2024

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ กจด.ข.1/67 เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

เลขที่ : กจด.ข.1/67 วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2567 /สิ้นสุด 22 มกราคม 2567 Post Views: 498
19/09/2023

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.9/66

เลขที่ กจด.ข.9/66 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2566 Post Views: 266
29/08/2023

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.8/66

เลขที่ กจด.ข.8/66 ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 Post Views: 165
10/08/2023

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.7/66 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

เลขที่ ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.7/66 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 10 […]
27/07/2023

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.8/66

เลขที่:กจด.ข.8/66       ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 Post Views: 226
11/07/2023

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.7/66

เลขที่ กจด.ข.7/66   ประกาศ ณ วันที่  11 กรกฎาคม 2566 Post Views: 371