มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

8 มิถุนายน, 2021

การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๑๑ รายการ

วันที่ประกาศ :   วันอังคาร, ๘ มิถุนายน 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 Post Vi […]
9 เมษายน, 2021

การย้ายสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Post Views: 355
30 มีนาคม, 2021

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.6/64

วันที่ประกาศ:   วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันศุกร์, 30 เมษายน 2564 Post View […]
11 มีนาคม, 2021

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.5/64

วันที่ประกาศ:   วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564 Post V […]
29 ธันวาคม, 2020

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.4/64

วันที่ประกาศ:   วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2563 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันศุกร์, 15 มกราคม 2564 Post Vie […]
29 ธันวาคม, 2020

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.2/64

Post Views: 178
16 ธันวาคม, 2020

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 23 รายการ ที่ กจด.ข.1/64

Post Views: 167
1 ธันวาคม, 2020

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.4/64

Post Views: 145
13 พฤศจิกายน, 2020

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.3/64

Post Views: 149
9 พฤศจิกายน, 2020

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.2/64

Post Views: 150
แชร์