มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

13 ธันวาคม, 2021

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 3 คัน ที่ กจด.ข.2/65

วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2564  วันที่สิ้นสุดประกาศ 4 มกราคม 2565 Post Views: 146
13 ธันวาคม, 2021

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 16 คัน ที่ กจด.ข.1/65

วันที่ประกาศ  9 ธันวาคม 2564  วันที่สิ้นสุดประกาศ 4 มกราคม 2565 Post Views: 103
3 ธันวาคม, 2021

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 15 คัน ที่ กจด.ข.3/65

วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2564  วันที่สิ้นสุดประกาศ: 29 ธันวาคม 2564 Post Views: 165
9 พฤศจิกายน, 2021

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.3/65

วันที่ประกาศ : 9 พฤศจิกายน 2564   วันที่สิ้นสุดประกาศ : 19 พฤศจิกายน 2564 Post Views: 358
5 พฤศจิกายน, 2021

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.2/65

เลขที่:กจด.ข.2/65  วันที่เริ่มต้น 5พฤศจิกายน 2564 วันที่สิ้นสุด 17 พฤศจิกายน 2564 Post Views: 293
3 พฤศจิกายน, 2021

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข1/65

วันที่ประกาศ :   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 Post Views: […]
8 มิถุนายน, 2021

การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๑๑ รายการ

วันที่ประกาศ :   วันอังคาร, ๘ มิถุนายน 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 Post Vi […]
9 เมษายน, 2021

การย้ายสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Post Views: 575
30 มีนาคม, 2021

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.6/64

วันที่ประกาศ:   วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันศุกร์, 30 เมษายน 2564 Post View […]
11 มีนาคม, 2021

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.5/64

วันที่ประกาศ:   วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :   วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564 Post V […]
แชร์