มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

6 กรกฎาคม, 2022

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข. 6/65

ประกาศวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 Post Views: 6
29 มิถุนายน, 2022

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.5/65

วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2565   สิ้นสุดประกาศ 27 กรกฎาคม 2565 Post Views: 68
2 มิถุนายน, 2022

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข 5/65

ประกาศวันที่  2 มิถุนายน 2565  วันที่สิ้นสุดประกาศ 18 มิถุนายน 2565 Post Views: 318
18 มีนาคม, 2022

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 1 รายการ ที่ กจด.ข.4/65

วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2565  วันที่สิ้นสุดประกาศ 4 พฤษภาคม 2565 Post Views: 420
11 กุมภาพันธ์, 2022

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.4/65

วันที่ประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2565  วันที่สิ้นสุดประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2565 Post Views: 401
13 ธันวาคม, 2021

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 3 คัน ที่ กจด.ข.2/65

วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2564  วันที่สิ้นสุดประกาศ 4 มกราคม 2565 Post Views: 486
13 ธันวาคม, 2021

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 16 คัน ที่ กจด.ข.1/65

วันที่ประกาศ  9 ธันวาคม 2564  วันที่สิ้นสุดประกาศ 4 มกราคม 2565 Post Views: 358
3 ธันวาคม, 2021

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 15 คัน ที่ กจด.ข.3/65

วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2564  วันที่สิ้นสุดประกาศ: 29 ธันวาคม 2564 Post Views: 375
9 พฤศจิกายน, 2021

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.3/65

วันที่ประกาศ : 9 พฤศจิกายน 2564   วันที่สิ้นสุดประกาศ : 19 พฤศจิกายน 2564 Post Views: 510
5 พฤศจิกายน, 2021

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.2/65

เลขที่:กจด.ข.2/65  วันที่เริ่มต้น 5พฤศจิกายน 2564 วันที่สิ้นสุด 17 พฤศจิกายน 2564 Post Views: 435
แชร์