มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

22/01/2024

ธันวาคม ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 72
22/12/2023

พฤศจิกายน 2566

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 80
09/11/2023

ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 149
25/10/2023

กันยายน ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 116
02/10/2023

สิงหาคม ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง Post Views: 119
15/08/2023

กรกฎาคม ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 216
11/07/2023

มิถุนายน ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 220
07/06/2023

พฤษภาคม ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 210
11/05/2023

เมษายน ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 192
04/04/2023

มีนาคม ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 249