มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

18 พฤษภาคม, 2022

เมษายน ๒๕๖๕

แผนกจัดซื้อ Post Views: 11
8 เมษายน, 2022

มีนาคม ๒๕๖๕

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 145
17 มีนาคม, 2022

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แผนกจัดจ้าง แผนกซื้อ Post Views: 190
15 กุมภาพันธ์, 2022

มกราคม ๒๕๖๕

แผนกจัดจ้าง   แผนกจัดซื้อ     Post Views: 262
17 มกราคม, 2022

ธันวาคม ๒๕๖๔

แผนกจัดจ้างแผนกจัดซื้อ Post Views: 323
22 ธันวาคม, 2021

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 288
22 ธันวาคม, 2021

ตุลาคม ๒๕๖๔

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 210
4 พฤศจิกายน, 2021

กันยายน ๒๕๖๔

แผนกจ้าง แผนกซื้อ Post Views: 340
4 พฤศจิกายน, 2021

สิงหาคม ๒๕๖๔

แผนกจัดจ้าง Post Views: 232
4 พฤศจิกายน, 2021

กรกฎาคม ๒๕๖๔

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 228
แชร์