มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

09/11/2023

ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 63
25/10/2023

กันยายน ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 79
02/10/2023

สิงหาคม ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง Post Views: 96
15/08/2023

กรกฎาคม ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 201
11/07/2023

มิถุนายน ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 195
07/06/2023

พฤษภาคม ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 190
11/05/2023

เมษายน ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 173
04/04/2023

มีนาคม ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 229
27/03/2023

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง Post Views: 177
22/02/2023

มกราคม ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 216