มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

18/05/2022

เมษายน ๒๕๖๕

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 382
08/04/2022

มีนาคม ๒๕๖๕

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 491
17/03/2022

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แผนกจัดจ้าง   Post Views: 502
15/02/2022

มกราคม ๒๕๖๕

แผนกจัดจ้าง   แผนกจัดซื้อ     Post Views: 560
17/01/2022

ธันวาคม ๒๕๖๔

แผนกจัดจ้างแผนกจัดซื้อ Post Views: 605
22/12/2021

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 539
22/12/2021

ตุลาคม ๒๕๖๔

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 456
04/11/2021

กันยายน ๒๕๖๔

แผนกจ้าง แผนกซื้อ Post Views: 531
04/11/2021

สิงหาคม ๒๕๖๔

แผนกจัดจ้าง Post Views: 427
04/11/2021

กรกฎาคม ๒๕๖๔

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 403