มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

30/11/2023

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 93 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 6
30/11/2023

การจ้างเหมาตัดหญ้า และกำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง

ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 4
29/11/2023

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช (ด่านประชาอุทิศ ด่านลาดพร้าว ด่านโยธินพัฒนาและด่านรามอินทรา)

ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 17
29/11/2023

การจ้างเหมาตัดหญ้า และกำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) รวมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง

ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 4
29/11/2023

การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์) จำนวน ๑๙ ด่าน

ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 4
29/11/2023

การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และสวน บริเวณอาคารสำนักงาน (๔ อาคาร)

ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 3
29/11/2023

การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒๑ ด่าน

ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 4
24/11/2023

การจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 3
23/11/2023

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 10
22/11/2023

การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 8