มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

21 มกราคม, 2022

การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 9
18 มกราคม, 2022

การซื้อปรับปรุงระบบ HQ สายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 24
18 มกราคม, 2022

การซื้ออุปกรณ์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 12
18 มกราคม, 2022

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ และกันชนท้ายรถ จำนวน ๒ คัน

ประกาศวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 9
17 มกราคม, 2022

การจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 11
14 มกราคม, 2022

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 17
14 มกราคม, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณ กม.๑๐+๐๐๐-๑๔+๒๐๐ ทิศทางท่าเรือ-บางนา และบริเวณต่างระดับบางนา

ประกาศวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 11
13 มกราคม, 2022

การจ้างงานติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณลุมพินีทาวน์เพลส สุขุมวิท ๖๒

ประกาศวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 15
12 มกราคม, 2022

การซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๘๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๕ คัน

Post Views: 18
10 มกราคม, 2022

การจ้างเปลี่ยนฝาช่องระบายน้ำบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๓,๕๕๙ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 24
แชร์