มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

18/04/2024

การจ้างเปลี่ยนฝาช่องระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ Post Views: 18
17/04/2024

งานจ้างตัดต้นไม้บนทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ Post Views: 5
10/04/2024

การจ้างตัดรองเท้าบูททรงสูงหนังสีดำสำหรับพนักงานจัดการจราจร ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ Post Views: 16
03/04/2024

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรชนิด Strip Seal Alumium Alloy บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ Post Views: 22
02/04/2024

การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่แตกกะเทาะ (เสา คาน พื้น) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ Post Views: 21
29/03/2024

จ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน ทิศทางท่าเรือ-บางนา และทิศทางบางนา-ท่าเรือ

ประกาศวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ Post Views: 21
26/03/2024

การจ้างก่อสร้างติดตั้งกำแพงกันลมบริเวณ กม.๔๖+๐๐๐ ทิศทางบางนา-ชลบุรี ทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๗ Post Views: 23
15/03/2024

การซื้อระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM)

ประกาศวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ Post Views: 31
14/03/2024

การจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมสะพานพระราม ๙

ประกาศวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 29
12/03/2024

การจ้างเปลี่ยนฝาตะแกรงท่อระบายน้ำบนทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ Post Views: 26