มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

20 กันยายน, 2021

การซื้อสาย Fiber Optic ภายใน Interchange ด่านเก็บค่าผ่านทาง ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 17
17 กันยายน, 2021

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๒๐+๐๐๐-๒๓+๕๐๐ ทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ

ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 19
17 กันยายน, 2021

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 14
17 กันยายน, 2021

การซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมต่ออาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษ พร้อมติดตั้ง

ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 16
17 กันยายน, 2021

การซื้อกล้องบันทึกภาพวงจรปิดในช่องทาง Lane CCTV (DVES) จำนวน ๓๕ ตัว

ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 18
16 กันยายน, 2021

การจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟกิ่ง ทางพิเศษบูราพาวิถี

ประกาศวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 13
16 กันยายน, 2021

การซื้อโพลีเมอร์ใช้กับ TREADLE จำนวน ๑๐๐ อัน

ประกาศวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 18
15 กันยายน, 2021

การจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 17
15 กันยายน, 2021

การซื้อปรับปรุงห้องควบคุมศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ งาน

วันที่ประกาศ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 16
14 กันยายน, 2021

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเชื่อมต่อระหว่าง Easy Pass กับ M-Pass ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (GW) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 17
แชร์