มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

29 มิถุนายน, 2022

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเสียงตามสายของ กทพ. (EXAT Sound) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 5
29 มิถุนายน, 2022

การจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลระบบศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 7
29 มิถุนายน, 2022

การซื้อรถดับเพลิงจำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 4
27 มิถุนายน, 2022

การจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโมัติเฉลิมมหานครและฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 10
27 มิถุนายน, 2022

การซื้อนาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock) จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 22
23 มิถุนายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซม Precast Segmental Box Girder ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 10
23 มิถุนายน, 2022

การซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐ KVA จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 17
23 มิถุนายน, 2022

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ จำนวน ๒ คัน

ประกาศวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 13
22 มิถุนายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมกำแพงกันตกคอนกรีตบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 15
21 มิถุนายน, 2022

การจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air) ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษ จำนวน ๙ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 22
แชร์