มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

17 มีนาคม, 2021

การจ้างสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันพุธ, 17 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ: วันเสาร์, 17 เมษายน 2564 Post Views: 31
16 มีนาคม, 2021

การซื้อ ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลเครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ชุด

วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ: วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564 Post Views: […]
15 มีนาคม, 2021

การซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส สัญญาณไฟวับวาบ และกันชนท้ายรถ จำนวน ๖ คัน

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ: วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564 Post Views: […]
15 มีนาคม, 2021

การซื้อ เครื่องกรองน้ำพร้อมตู้น้ำดื่ม จำนวน ๖๑ เครื่อง

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ: วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564 Post Views: […]
11 มีนาคม, 2021

การซื้อ เครื่องตรวจสอบสาย Fiber Optic (OTDR) SM/MM จำนวน ๑ ชุด

วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ: วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564 Post Views […]
10 มีนาคม, 2021

การซื้อโพลีเมอร์เฟรมใช้กับ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ อัน

วันที่ประกาศ: วันพุธ, 10 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ: วันศุกร์, 09 เมษายน 2564 Post Views: 20
9 มีนาคม, 2021

การซื้อ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน

วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ: วันศุกร์, 09 เมษายน 2564 Post Views: 41
8 มีนาคม, 2021

การซื้อ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ เพื่อติดตั้งในท้อง Server อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ: วันพุธ, 07 เมษายน 2564 Post Views: 14
4 มีนาคม, 2021

การซื้อ รถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน

วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564 Post Views: 33
2 มีนาคม, 2021

การซื้อ ฮาร์ดดิสก์ SAS สำหรับ Server จำนวน ๒๕ ตัว

วันที่ประกาศ : วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 01 เมษายน 2564 Post View […]
แชร์