ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22/02/2024

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

กจด.ป.๒/๒๕๖๗  ประกาศวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 2
12/02/2024

จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถี และอาคารศูนย์ควบคุม

กจด.ปจ.๔๖/๒๕๖๗  ประกาศวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 15
09/02/2024

จ้างทำความสะอาดระบบระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

กจด.ปจ. ๔๕/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ยื่ข้อเสนอวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.  &# […]
06/02/2024

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เช่น Facebook Youtube แอปพลิเคชัน TikTok Line Goole Display Network หรือช่องทางอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๔๔/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – […]
05/02/2024

จ้างจัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖

กจด.ปจ.๔๓/๒๕๖๗ ประกาศวันทืี่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ยื่นอข้อเสนอวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. & […]
01/02/2024

จ้างบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SA)

กจด.ปจ.๔๒/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวล ๐๙.๐๐ น. R […]
26/01/2024

การซื้อหมวกนิรภัยสำหรับพนักงานจัดการจราจร จำนวน ๓๖๘ ใบ ประจำปี ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปซ.๑๔/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา […]
22/01/2024

จ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๔๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๒ มกราคา ๒๕๖๗ ยื่นเสอนราคาวันที่  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ̵ […]
19/01/2024

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. […]
19/01/2024

การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (งานภูมิทัศน์)

กจด.ปจ.๓๙/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 29