มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

16 มิถุนายน, 2021

การซื้องานคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแบบทูอินวัน (Microsoft Surface Pro 7+) พร้อมอุปกรณ์ (คีย์บอร์ดสำหรับแท็บเล็ต Surface Pro 7 ปากกา Surface และ Arc Touch Mouse) และติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office สำหรับคณะกรรมการ กทพ.

ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔  สิ้นสุด ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔           Post Views: 32
16 มิถุนายน, 2021

การซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒๙ เครื่อง

ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔     Post Views: 14
16 มิถุนายน, 2021

การจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

Post Views: 2
16 มิถุนายน, 2021

การจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบโคมไฟที่ชำรุด ทางพิเศษฉลองรัช

Post Views: 9
11 มิถุนายน, 2021

งานจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑ ครั้งที่ ๒

Post Views: 87
11 มิถุนายน, 2021

งานจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๓ ครั้งที่ ๒

Post Views: 131
2 มิถุนายน, 2021

งานจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 176,400 เล่ม

Post Views: 32
28 พฤษภาคม, 2021

งานก่อสร้างโครงการสถานีทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบความเร็วสูง (High Speed Toll Collection System Testing Station)

Post Views: 57
25 พฤษภาคม, 2021

การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 63
20 พฤษภาคม, 2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านรายการ Cat Radio TV 2021 (Season 2) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 51
แชร์