มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

30/11/2023

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 93 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ Post Views: 6
30/11/2023

การจ้างเหมาตัดหญ้า และกำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง

ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ Post Views: 8
29/11/2023

การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์) จำนวน ๑๙ ด่าน

ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ Post Views: 9
29/11/2023

การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และสวน บริเวณอาคารสำนักงาน (๔ อาคาร)

ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ Post Views: 6
29/11/2023

การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒๑ ด่าน

ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ Post Views: 5
29/11/2023

การจ้างเหมาตัดหญ้า และกำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) รวมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง

ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ Post Views: 5
29/11/2023

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช (ด่านประชาอุทิศ ด่านลาดพร้าว ด่านโยธินพัฒนาและด่านรามอินทรา)

ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ Post Views: 28
24/11/2023

การจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   Post Views: 10
23/11/2023

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 9
22/11/2023

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร Mini MBA สำหรับนักบริหารระดับต้น

ประกาศวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 14