มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

20 กันยายน, 2021

การซื้อสาย Fiber Optic ภายใน Interchange ด่านเก็บค่าผ่านทาง ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 23
17 กันยายน, 2021

การซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมต่ออาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษ พร้อมติดตั้ง

ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 110
17 กันยายน, 2021

การซื้อกล้องบันทึกภาพวงจรปิดในช่องทาง Lane CCTV (DVES) จำนวน ๓๕ ตัว

ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 64
17 กันยายน, 2021

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๒๐+๐๐๐-๒๓+๕๐๐ ทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ

ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 81
17 กันยายน, 2021

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 40
16 กันยายน, 2021

การจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟกิ่ง ทางพิเศษบูราพาวิถี

ประกาศวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 20
16 กันยายน, 2021

การซื้อโพลีเมอร์ใช้กับ TREADLE จำนวน ๑๐๐ อัน

ประกาศวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 17
15 กันยายน, 2021

การจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 35
15 กันยายน, 2021

การซื้อปรับปรุงห้องควบคุมศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 29
14 กันยายน, 2021

การจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลระบบศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 25
แชร์