มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

4 กรกฎาคม, 2022

การซื้อเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Real Time Kinematic : RTK) จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 19
4 กรกฎาคม, 2022

การจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ของทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 1
1 กรกฎาคม, 2022

การจ้างโครงการศึกษาดูงานสำหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 27
30 มิถุนายน, 2022

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๔ เครื่อง ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 23
29 มิถุนายน, 2022

การจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลระบบศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 30
29 มิถุนายน, 2022

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเสียงตามสายของ กทพ. (EXAT Sound) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 16
29 มิถุนายน, 2022

การซื้อรถดับเพลิงจำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 20
27 มิถุนายน, 2022

การซื้อนาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock) จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 76
27 มิถุนายน, 2022

การจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติเฉลิมมหานครและฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 39
23 มิถุนายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซม Precast Segmental Box Girder ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 32
แชร์