มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

21 มกราคม, 2022

การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 21
18 มกราคม, 2022

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ และกันชนท้ายรถ จำนวน ๒ คัน

ประกาศวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 22
18 มกราคม, 2022

การซื้ออุปกรณ์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 17
18 มกราคม, 2022

การซื้อปรับปรุงระบบ HQ สายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕   Post Views: 70
14 มกราคม, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณ กม.๑๐+๐๐๐-๑๔+๒๐๐ ทิศทางท่าเรือ-บางนา และบริเวณต่างระดับบางนา

ประกาศวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 40
14 มกราคม, 2022

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 18
12 มกราคม, 2022

การซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๘๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๕ คัน

วันที่ประกาศ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดประกาศ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 25
10 มกราคม, 2022

การจ้างเปลี่ยนฝาช่องระบายน้ำบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๓,๕๕๙ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 41
5 มกราคม, 2022

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน

ประกาศวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 70
4 มกราคม, 2022

การซื้องานปรับปรุงระบบ ETC ที่ช่องทางของสายทางพิเศษเฉลิมมหานครและสายทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 112
แชร์