EXAT SERVICES

บริการต่าง ๆ ของเรา

ศูนย์ข่าว กทพ. 

ความเคลื่อนไหวของ กทพ.

ข่าวผู้บริหาร ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

“มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน”

คณะผู้บริหาร กทพ.

คณะผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

EXAT  INFORMATION

การทางพิเศษยินดีให้บริการ