🎁 🚗 กทพ. แนะนำการเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านฯ บางจาก ทางพิเศษเฉลิมมหานครในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 🎉

🎉 กทพ. แนะนำการเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านฯ บางจาก ทางพิเศษเฉลิมมหานครในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 🚗

🛣 ตามที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 สายทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และยกเว้นค่าผ่านทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันสงกรานต์) สำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. นั้น

👉 ในการนี้ ในวันปกติที่ไม่ได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษฉลองรัช ผู้ใช้ทางพิเศษที่เดินทางมาจากชลบุรี (ขาเข้า) จะชำระค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี รวมกับทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษเฉลิมมหานคร ที่ด่านฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า) แล้วสามารถวิ่งผ่านไปทางพิเศษฉลองรัชได้ทันที (โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม) ส่วนผู้ที่จะใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ลงที่ด่านฯ บางจาก) ต้องมาชำระค่าผ่านทางเพิ่มที่ด่านฯ บางจาก (อาทิ รถ 4 ล้อ ชำระเพิ่ม 5 บาท) หากแต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 นี้ ที่ กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัชเพิ่มเติม ทำให้วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. ผู้ที่เดินทางมาจากทางพิเศษบูรพาวิถี (ขาเข้า) เพื่อเข้าสู่ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ต้องชำระค่าผ่านทางที่ด่านฯ บางจาก โดยในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. และวันที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. จะต้องชำระค่าผ่านทางพิเศษในอัตราดังนี้
– รถประเภท 4 ล้อ ราคา 50 บาท
– รถประเภท 6-10 ล้อ ราคา 75 บาท
– รถประเภทมากกว่า 10 ล้อ ราคา 110 บาท
🚗  ส่วนวันที่ 13 – 15 เมษายน 2567 ผู้ใช้ทางพิเศษไม่ต้องชำระค่าผ่านทางพิเศษแต่อย่างใด

📍  ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 📞 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.