🎁 🚗 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 6 สายทาง 🛣 เดินทางทั่วไทย สุขใจสงกรานต์ 💦 🎉 🆓

🎉 🆓 🚗 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 6 สายทาง 🆓 🛣 เดินทางทั่วไทย สุขใจสงกรานต์ 🆓 💦 🚗 🚙

🚩 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวก และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567  💦 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 6 สายทาง 👉👉
📌 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เช่นเดียวกับกรมทางหลวง และร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้ 💦 💦
🛣️  ทางพิเศษบูรพาวิถี
🛣️  ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
🛣️  ทางพิเศษฉลองรัช
⛳️  และระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. รวม 3 วัน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่
🛣  ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
🛣  ทางพิเศษศรีรัช
🛣  ทางพิเศษอุดรรัถยา
🚙 🚗 กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษ โปรดชะลอความเร็วเมื่อผ่านด่านฯ ที่ยกเว้นค่าผ่านทาง 🛣️ 🚗 🚗

📍  ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 📞 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.