มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานขอซื้อขอจ้าง

13/02/2024

รายงานขอซื้อขอจ้าง ๖๗๐๐๐๐๐๓๙๖ งานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์) จำนวน ๑๙ ด่าน

Post Views: 2
13/02/2024

รายงานขอซื้อขอจ้าง ๖๗๐๐๐๐๐๔๒๐ งานจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

Post Views: 2
13/02/2024

รายงานขอซื้อขอจ้าง ๖๗๐๐๐๐๐๓๙๕ งานจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กพท. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ประจำปีงปบระมาณ ๒๕๖๗

Post Views: 3
12/02/2024

รายงานขอซื้อขอจ้าง ๖๗๐๐๐๐๐๔๒๘ จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒๑ ด่าน

Post Views: 3
12/02/2024

รายงานขอซื้อขอจ้าง ๖๗๐๐๐๐๐๔๒๐ งานจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

Post Views: 2
17/01/2024

๖๗๐๐๐๐๐๓๔๘ รายงานขอซื้อขอจ้าง งานจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Post Views: 4
10/01/2024

๖๗๐๐๐๐๐๒๘๑ รายงานขอซื้อขอจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Post Views: 4
10/01/2024

๖๗๐๐๐๐๐๒๒๕ รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีภายนอกสายเคเบิ้ล เสาขึง และสีภายในคานขวางของสะพานพระราม ๙

Post Views: 2
10/01/2024

๖๗๐๐๐๐๐๒๒๒ รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง ช่าง ผู้ช่วยช่าง และพนักงานขับเครื่องจักร สังกัด ฝบร. และ กวพ. ประจำปี ๒๕๖๖

Post Views: 2
10/01/2024

๖๗๐๐๐๐๐๒๑๘ รายงานขอซื้อขอจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาระบบเติมเงินผ่านหน่วยงานภายนอก (Bank Topup) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Post Views: 2