🎉 🆓 กทพ. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้ง ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษรวม 6 สายทาง ในช่วง 💦 เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 🚘 🆓

🎉🆓 กทพ. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้ง ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ รวม 6 สายทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาล 💦 สงกรานต์ พ.ศ. 2567 🚘 🆓

🛣 วันนี้ (11 เมษายน 2567) เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดย กทพ. ได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จำนวน 6 สายทาง ประกอบด้วย 🆓 ทางพิเศษบูรพาวิถี  🆓 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) 🆓 ทางพิเศษฉลองรัช ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. และร่วมกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของ 🆓 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร  🆓 ทางพิเศษศรีรัช และ 🆓 ทางพิเศษอุดรรัถยา ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น.

 

พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า – ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จุด ดังนี้

✅ ด่านฯ ขาออกเมือง (วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 – วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567) ที่ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี และด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) เวลา 07.00 – 21.00 น.

✅ ด่านฯ ขาเข้าเมือง (วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 – วันพุธที่ 17 เมษายน 2567) ที่ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) เวลา 07.00 – 21.00 น.

ในการนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน กทพ. จัดให้มีการดำเนินการกิจกรรม ดังนี้

1) จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) ณ ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center : ETM) ชั้น 22 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ตั้งแต่วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ถึงวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางพิเศษและอุบัติเหตุต่าง ๆ พร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจรผ่านทางป้าย VMS และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกสายทางเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

2) รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัย “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน”

3) จัดกำลัง 👮🏻พนักงานจัดการจราจร 👲 พนักงานกู้ภัย พนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 🚑 รถกู้ภัย 🚒 รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์ เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง ที่มีผู้ใช้บริการทางพิเศษ เดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวัง ในการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทางของทางพิเศษทุกสายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งได้ ดำเนินการจัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรบริเวณด่านฯ ชลบุรี ด่านฯ บางนา ด่านฯ บางขุนเทียน 1 และด่านฯ ประชาชื่น ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน เพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ที่ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิดพร้อมทั้ง การบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อยและควบคุมรถยนต์ที่บรรทุกวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย

✳️ ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษยังสามารถสอบถามข้อมูลสภาพการจราจรและแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษ ได้ที่ EXAT Call Center 📞 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้ง ให้บริการขอความช่วยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ รถขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ บนทางพิเศษ ผ่าน 📲  Application “EXAT Portal SOS” ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

 

“องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทาง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  Innovation for Better Drive and Better Life”

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.