💦 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน รองรับการเดินทางกลับของประชาชน จากเทศกาลสงกรานต์ 2567 🚘 🚗 🚒 🚐

 💦 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน รองรับการเดินทางกลับของประชาชน จากเทศกาลสงกรานต์ 2567 💦 🚘 🚗 🚒 🚐

🚩 🗓️ วันนี้ (17 เมษายน 2567) เวลา 13.30 น. นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) นายสาโรจน์ สำลีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร นางสาววิภาภรณ์ ชุนหะวัฒนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 พร้อมมอบอาหาร ขนม และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานจัดการจราจร พนักงานกู้ภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำด่าน ณ ด่านฯ บางนา ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🛣️

 

📍 ต่อมาเวลา เวลา 14.30 น. และ เวลา 15.30 น. นางชินนาฏฯ พร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ที่ ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ทางพิเศษอุดรรัถยา และด่านฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช ตามลำดับ 🛣️
🔖 อนึ่ง กทพ. ได้ให้บริการหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 – วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 ที่ด่านฯ บางนา ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) เวลา 07.00 – 21.00 น. ⛳️

“องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทาง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  Innovation for Better Drive and Better Life”

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.