🛣 กทพ. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล ✨

🛣 ✨ กทพ. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล ⚜️ 🌟

 

✅  วันนี้ (29 เมษายน 2567) เวลา 17.00 น. นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิทยา ยาม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ✨ ในการนี้ นายพิทยา ธนวณิชย์กุล รองผู้ว่าการ (ดิจิทัล) เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย ✨

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.