🎉 กทพ. ร่วมตรวจติดตามการให้บริการและอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 💦 🚘 🚗 🚒 🚐 ⛳️

🎉 กทพ. ร่วมตรวจติดตามการให้บริการและอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 💦 🚘 🚗 🚒 🚐 ⛳️

🗓️ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจติดตามการให้บริการและอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 💦พร้อมทั้งมอบขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ในบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) 🏗️

 

📍 ในการนี้ นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและบำรุงรักษา) นายวรัล สงวนชาติ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางพิเศษ 3 และนายพิศุทธิ์ ไวทยสุวรรณ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางพิเศษ 4 ร่วมตรวจติดตามการให้บริการ และอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนด้วย 🚙 🚘

 

“องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทาง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  Innovation for Better Drive and Better Life”

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.