มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

04/11/2021

สิงหาคม ๒๕๖๔

แผนกจัดจ้าง Post Views: 433
04/11/2021

กรกฎาคม ๒๕๖๔

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 409
04/11/2021

มิถุนายน ๒๕๖๔

แผนกจ้าง แผนกซื้อ Post Views: 424
04/11/2021

พฤษภาคม ๒๕๖๔

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 392
04/11/2021

เมษายน ๒๕๖๔

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 371
21/04/2021

มีนาคม ๒๕๖๔

Post Views: 1,008
29/03/2021

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Post Views: 844
29/01/2021

มกราคม ๒๕๖๔

Post Views: 602
24/12/2020

ธันวาคม ๒๕๖๓

Post Views: 624
25/09/2020

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

Post Views: 567