มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

21/09/2020

สิงหาคม ๒๕๖๓

Post Views: 538
20/09/2020

กรกฎาคม ๒๕๖๓

Post Views: 556
15/07/2020

มิถุนายน ๒๕๖๓

Post Views: 500
15/07/2020

พฤษภาคม ๒๕๖๓

Post Views: 478
11/06/2020

เมษายน ๒๕๖๓

Post Views: 434
17/04/2020

มีนาคม ๒๕๖๓

Post Views: 518
23/03/2020

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

Post Views: 488
19/03/2020

มกราคม ๒๕๖๓

Post Views: 469