กทพ. จัดกิจกรรม “Voice of Special” เพราะคุณคือคนพิเศษ บนทางพิเศษ