การห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป รถบรรทุกน้ำมันตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป รถบรรทุกวัตถุอันตรายตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป และรถพ่วง เดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษฉลองรัช ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๖๐

แชร์

Comments are closed.