กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

Comments are closed.